info@programistajava.com

Error 1500. Another installation is in progress. You must complete that installation before continuing this one.Błąd 1500. Inna instalacja jest w toku. Trzeba ją ukończyć przed kontynuowaniem instalacji bieżącej.

Rozwiązanie wg Programisty Java:


Błąd 1500 może być spowodowany tym, że Instalator Windows jest wyłączony lub w wystąpił błąd i wymagany jest reset Instalatora Windows.

Instalator Windows to standardowa platforma umożliwiająca instalowanie i odinstalowywanie oprogramowania w sytemie Windows.

Bez prawidłowo działającego Instalatora Windows nie jest możliwa instalacja nowych aplikacji, w tym Javy.

Aby naprawić błąd należy wejść do menu w lewym dolnym rogu ekranu
Start --> Uruchom i wpisać komendę "msiexec /unregister" i zatwierdzić. Następnie otworzyć jeszcze raz

Start --> Uruchom i wpisać komendę "msiexec /regserver" i zatwierdzić. Potem restartujemy komputer.

"msiexec" to Instalator Windows, który dzięki powyższym komendom resetujemy odłączając i ponownie podłączając do rejestru, co powinno rozwiązać nasz problem.Jednak, gdyby reset nie przyniósł oczekiwanego skutku, musimy przejść do panelu usług i z tego poziomu zrestartować Instalator Windows.

Najpierw sprawdzamy, czy Instalator aktualnie nie chodzi.

Otwieramy Menedżera Zadań (Ctrl + Alt + Del) i przechodzimy do zakładki Procesy.
Szukamy procesu "msiexec.exe". Jeśli jest, to go zamykamy, zaznaczając go i naciskając przycisk Zakończ proces.

Aby włączyć Instalator Windows wchodzimy w menu w lewym dolnym rogu ekranu Start --> Uruchom i wpisujemy "services.msc".

Otworzy się nam panel usług (obrazek poniżej).

Następnie szukamy usługi Instalator Windows lub po angielsku Windows Installer.

Uruchamiamy usługę klikając na niej prawym przyciskiem i naciskając Uruchom bądź Run.

Teraz Instalator Windows powinien działać prawidłowo.
Strona w budowie. Strona wykorzystuje pliki cookies.